SM: slaan met liefde, flirten met een knipoog… Zo onvoorspelbaar!

Daar sta je dan, in de hoek van een dancebar. continue naar me te staren. Ik doe of ik niks doorheb maar ik heb...

En de kamer werd donker

Hij knielde voor haar, wetende dat Zij teleurgesteld was, teleurgesteld in wat hij gedaan had en zijn service. Hij wist dat hij lui was...

Een mooie dag

Ik keek naar het zielige hoopje dat voor Me op de grond zat. Hij zat geknield en zijn hoofd hing naar beneden. "Kijk Me...